INFØMØDER

Nåede du ikke at komme til et af vores fysiske infomøder? Så fortvivl ej!

Vores koordinatorer for HD1, HD2 i Organisation og Ledelse samt HD2 i Regnskab og Økonomistyring har alle lavet en præsentation af deres uddannelse som du kan se her – Go’ fornøjelse! 😁

Infomøde i Aalborg

Vi afholder infomøde om HD-uddannelserne på Aalborg Universitet for alle interesserede. Hvis du ønsker at skabe mere værdi for dig selv og din virksomhed, så kom og høre nærmere om dine muligheder med HD!

På mødet vil skoleleder Lars Krull indledningsvist give en overordnet præsentation af HD-uddannelserne på Aalborg Universitet, og kommer ind på hvad der gør os anderledes end andre udbydere af HD.

Efter den overordnede introduktion har du mulighed for at få et mere detaljeret indblik i HD1 ved fagkoordinator Jens Thøgersen eller en af vores specialiseringer på HD2 i:

 

På mødet får du præsenteret vores særlige model med heldagsundervisning 1-2 hverdage per måned. Denne model tager særligt hensyn til balancen mellem familie og arbejdsliv – ulig aften- og weekendundervisning.

Du vil også blive præsenteret for vores bærende pædagogiske princip på HD uddannelserne, som er det samme som for resten af Aalborg Universitet, nemlig Problembaseret Læring (PBL). For mange forstås Aalborg-modellen for problembaseret læring ”blot” som gruppearbejde – men vi vil gennemgå hvordan den er meget mere end det! 

Vi vil på infomødet også præsentere vores nye Speciale i Finansiel Virksomhed som er relevant for medarbejdere i den finansielle sektor.

BEMÆRK: For at kunne få adgang til infomødet, skal du kunne fremvise dokumentation for en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel.

Skal vi sende dig en reminder omkring infomødet i Aalborg? 😊

Infomøde i Viborg

Vi afholder infomøde om HD2 i Organisation og Ledelse samt HD2 i Regnskab og Økonomistyring for alle interesserede. Hvis du ønsker at skabe mere værdi for dig selv og din virksomhed, så kom og høre nærmere om vores uddannelser som sikrer dig en fortsat robust karriereudvikling.

På mødet vil vi præsentere HD2 i Organisation og ledelse samt HD2 i Regnskab og Økonomistyring, og komme ind på styrkerne ved Aalborg Universitets HD uddannelse, herunder heldagsmodellen, fleksibel undervisning og problembaseret læring.

Vi vil på infomødet også præsentere vores nye Speciale i Finansiel Virksomhed som er relevant for medarbejdere i den finansielle sektor. 

HELDAGSMODELLEN

Du vil blandt andet få vores særlige model med heldagsundervisning, 1-2 hverdage per måned, forklaret. Denne model tager særligt hensyn til balancen mellem familie og arbejdsliv – ulig aften- og weekendundervisning.

FLEKSIBEL UNDERVISNING

Vi har undervisning på HDO i Aalborg, Viborg og Rungsted. Det giver nogle fordele for dig som studerende, da du frit kan møde op til undervisning på den undervisningsdag, der passer dig bedst!

PROBLEMBASERET LÆRING

Du vil også blive præsenteret for det bærende pædagogiske princip på HD uddannelserne, som er det samme som for resten af Aalborg Universitet, nemlig Problembaseret Læring (PBL). For mange forstås Aalborg-modellen for problembaseret læring ”blot” som gruppearbejde – men vi vil forklare hvorfor den er meget mere end det!

Du vil til mødet have rig mulighed for at få besvaret alle de spørgsmål du måtte have om HD af vores fagkoordinatorer og studiesekretærer.

Skal vi sende dig en reminder omkring infomødet i Viborg? 😊