SPOTS FRA TV2 NEWS

OM HD-UDDANNELSERNE PÅ AALBORG UNIVERSITET

HD PÅ AALBORG UNIVERSITET
STUDIELEDER LARS KRULL

FLEKSIBELT UDBUD I HELE LANDET
STUDIELEDER LARS KRULL

HD TESTIMONIAL
KLAUS SKJØDT

HD TESTIMONIAL
HENRIK SØRENSEN

HD1 - EN ERHVERVSØKONOMISK GRUNDUDDANNELSE

HD1 – EN ERHVERVSØKONOMISK GRUNDUDDANNELSE
 KOORDINATOR JENS THØGERSEN

HD2 I ORGANISATION OG LEDELSE

HD2 I ORGANISATION OG LEDELSE
KOORDINATOR RENÈ NESGAARD NIELSEN

HD2 I ORGANISATION OG LEDELSE
STUDIELEDER LARS KRULL

HD TESTIMONIAL
MARTIN FROST

HD2 I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING

HD2 I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING
STUDIELEDER LARS KRULL

HD TESTIMONIAL
MARIA SØRENSEN

HD TESTIMONIAL
HANS VISTISEN 

HD TESTIMONIAL
THOR BUHL 

VIL DU ENDNU MERE?

LÆS MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET STUDIELEDER LARS KRULL